JA, ik wil lid worden van de V.V. Stedum of SJO STEO! AANMELDEN

mosselsport banner

 

LID WORDEN van V.V. STEDUM?

Voetbal kijken is leuk. Zelf voetballen op een pleintje of een grasveld in de buurt is nog leuker. Maar er gaat niets boven een echte wedstrijd spelen, op een officieel voetbalveld onder leiding van een scheidsrechter. Jouw team dat het opneemt tegen een andere club, met de spanning van het winnen of verliezen. En na afloop samen wat drinken en napraten in de kantine. Bij onze kleine, warme, gezellige en sociale voetbalvereniging ben je van harte welkom!

Hieronder kun je het aanmeldingsformulier van de V.V. Stedum vinden! Vul het inschrijfformulier volledig in en druk op verzenden. Je ontvangt een kopie op het opgegeven mailadres.

Opzegging van het lidmaatschap dient, uitsluitend schriftelijk, bij de secretaris voor 15 juni binnen te zijn!  (penningmeester@vvstedum.nl)

Inschrijfformulier v.v. Stedum

Graag invullen
Graag invullen
Graag invullen
Graag invullen
Graag invullen
Graag invullen
Graag alleen het telefoonnummer invullen
Graag invullen
Graag invullen
Graag invullen
Graag invullen

Hierbij verleen ik tot wederopzegging aan de v.v. Stedum toestemming om per kwartaal/per jaar de contributie af te schrijven van zijn/haar bankrekening / gironummer. Graag hieronder de desbetreffende en geldige gegevens doorgeven, deze worden vertrouwelijk behandeld door onze secretaris en penningmeester.

Graag invullen
Graag invullen
Graag invullen
Geef de datum van vandaag op, als ondertekendatum.
Onderteken het inschrijfformulier door middel van het aanvinken van dit onderdeel.
  • Vink dit aan als bewijs dat je je wilt inschrijven bij v.v. Stedum en dat alle doorgegeven informatie relevant en kloppend is.
  • Het aanvinken van dit formulier wordt gezien als het ondertekenen middels een 'handtekening' en geeft de v.v. Stedum het recht de contributie van bovengenoemd bank/gironummer af te schrijven.
  • Voor jeugdleden jonger dan 18 jaar dient één van de ouders/verzorgenden te ondertekenen.

(*) - verplicht invullen